BOX
Mensual amb pista coberta

Dies sotls
1/2 pupil·latge amb pista coberta

Servei de mosso mensual
400 €

35 €
221 €

70 €
SEMILLIBERTAD
Mensual
Dies solts
430 €
35 €
CURSETS MENSUALS

Quota mensual per persona
Quota personal per familia
Bono de 10 classes
Excursió de 1 hora. (prèvia reserva)
Classe solta 1 hora
Classe solta 1/2 hora
Passeig amb Pony 1/2 hora
Passseig amb Pony 1 hora

25 €
42 €
200 €
35 €
35 €
20 €
15 €
30 €
COLONIAS DE ESTIU
Classe pràctica, volteig, taller hípic, piscina
i menjar de 9 a 14 h. (mitja jornada)

Classe pràctica, volteig, taller hípic, piscina, menjar
berenar (un día)

pensió completa en el club (un día)

40€


45 €
55 €

90 €
CURSETS
Sortida o excursió de 1 día
(Inclou taller hípic, classes práctiques i piscina)

Activitats extraescolars
(Inclou taller hípic i classe pràctica 4 sessions al mes)

Colonies d´estiu
(Inclou taller hípic, classe pràctica i piscina)

Setmana blanca
(Inclou 2 classes práctiques, volteig, taller hípic i pensió completa en el club)
25 €


60 €


25 €


70 €
IVA inclos en tots els preus